Průběh setkání

  • Na prvním setkání mi řeknete, co Vás tíží.
  • Seznámím Vás s metodou koučinku, zodpovím na Vaše dotazy.
  • Začneme „pracovat“ na vyřešení Vaší situace.
  • A pokud si budeme navzájem vyhovovat, nastartujeme společnou spolupráci a domluvíme si další schůzku. 🙂
  • Při párovém koučinku se setkáváme jednotlivě i společně
  • Setkání trvá 60 minut, cena za osobní koučink je 950 Kč; za párový koučink 1 450 Kč